Administració

Comunitats

Gestionem amb compte bancari individual de cada comunitat, aplicació de despeses segons coeficient o parts iguals segons despesa, estudi econòmic de manteniment de l’edifici (ITE) i segons normativa administrativa actual (Certificat Digital i RGPD) , gestió i presentació fiscal. Gestió de reclamación de deutes, conflictes entre veïns, nous Estatuts a mida de les necessitats.

Vull pressupost per
administrar la Comunitat


Lloguers

Liquidacions en el mateix mes del cobrament del rebut, gestió de despeses i impagats, seguiment de sinistres amb asseguradora, obres de manteniment, canvi de nom de subministraments en companyia, aplicació continuada de la legislació vigent.
Fem auditoria GRATUITA i sense compromís de la gestió actual.

Vull pressupost per
administrar la(s) meva/es Finca/ques


Patrimoni

Servei INTEGRAL , gestió, manteniment i reinversió de les seves finques, assessorament econòmic.

Vull assessorament per
millorar la rendibilitat del meu Patrimoni


logos-llargs-ok