Barcelona obre 32 expedients a portals i immobiliàries que van penjar anuncis que no incloïen l’índex de referència dels preus.

La unitat de disciplina i antiassetjament de l’Institut Municipal d’Habitatge va obrir 32 expedients sancionadors a portals i immobiliàries que van penjar setze anuncis que no respectaven la normativa, que no incloïen l’índex de referència dels preus o l’import de la renda del contracte anterior.

La llei obliga a fer constar aquesta informació en tot tipus de publicacions amb l’objectiu d’evitar que es lloguin pisos a preus desorbitats. La sanció mínima és de 3.000 euros. La norma estableix que a les zones declarades com a àrees de mercat tensionat l’import de la renda no pot diferir més d’un 5% de l’preu assenyalat en l’índex de preu de referència que correspongui, ni tampoc sobrepassar la renda consignada en l’últim contracte de lloguer.

A més, el consistori ha iniciat els tràmits del primer procediment sancionador contra el propietari d’un pis per signar un contracte de lloguer amb una renda superior a la permesa. La llei estableix que la sancions per a aquests casos poden oscil·lar entre els 9.000 i els 90.000 euros.

No incloure en els anuncis l’índex de preus o la renda del contracte anterior no és l’única infracció detectada. Una altra manera de tractar d’eludir l’esperit de la nova norma, segons va denunciar ahir aquesta entitat ciutadana dedicada a la defensa el dret a l’habitatge, consisteix a recórrer a la clàusula Berlín, un paràgraf en el contracte d’arrendament que estableix una segona renda que substituiria la en principi acordada cas que aquesta norma reguladora fora derogada.

Font “La Vanguardia” 11/05/2021 07:33