COM FER FRONT A LA “OCUPACIÓ” I PROTEGIR AL PROPIETARI I LA COMUNITAT?

Durant l’estiu i després de la Pandèmia de la Covid-19 viscuda ha sorgit en moltes comunitats de propietaris el problema de les ocupacions il·legals d’habitatges, on poden veure’s afectats tant els propietaris com els veïns per les males pràctiques en les comunitats.

La falta de claredat en la legislació i el dret a un habitatge digne comporta als propietaris a trobar-se en processos legals durant anys. Després de la reforma, els desnonaments permeten ser més ràpids i van vinculats a procediments civils que permet el desallotjament i identificació per a repercutir en ell, el cost de qualsevol reparació, però també suposa que ja no es recorri per la via penal.

És per aquest motiu, que les empreses especialitzades en el desallotjament d’habitatges hagin augmentat. Aquestes empreses s’especialitzen en la tasca de mediació per a resoldre les situacions de manera més ràpida i eficient.

Però recórrer a aquestes empreses comporta riscos als propietaris, que poden acabar sent ells els investigats, atès que aquestes empreses estan a la vora de la il·legalitat, i aquest procés pot perjudicar el propietari, acusat d’amenaces i fins i tot de violació de domicili.

Per tot això, el recomanable és assessorar-se legalment quan ens trobem en aquesta situació. El temps és el factor clau per a poder expulsar a la persona que ha ocupat la propietat il·legalment i contra la voluntat del propietari.

Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, poden desallotjar en les primeres 48 hores sense ordre judicial. Passades aquestes 48 hores s’haurà d’iniciar el procés per via civil i interposar la demanda de desnonament.

Una vegada donada aquesta situació, què pot fer l’Administrador de Finques per a poder posar fi a aquesta situació?

L’Administrador de Finques s’encarrega de la gestió i la mediació per a solucionar els conflictes que puguin sorgir en les comunitats de veïns, amb l’objectiu d’aconseguir una bona gestió i una millor convivència i creant bon ambient entre tots els veïns de la comunitat.

És per aquest motiu que és molt recomanable que les comunitats de veïns tinguin un administrador de finques que pugui assessorar i ajudar en les gestions d’ocupació il·legal. Encara que les denúncies i els tramitis de desallotjament els ha de realitzar el propietari de l’immoble, les comunitats de veïns també poden actuar en cas que els “okupes” estiguin realitzant activitats molestes i que afectin la comunitat. En aquest cas, l’administrador pot ajudar als veïns i assessorar-los, ja que aquest ha de conèixer la legislació referent a les ocupacions il·legals i posar una denúncia en cas que persisteixin aquestes activitats molestes, amb la finalitat de solucionar el problema amb la major celeritat possible.

Administració de Finques Macià, en el marc de gestió integral de comunitats de propietaris, assessora a tots els propietaris per a estar informats en tot moment de tots els aspectes que influeixen en la comunitat, per a garantir la total tranquil·litat.