COM INSTAL·LAR UN PUNT DE RECÀRREGA EN UN PÀRQUING COMUNITARI ?

La nova normativa de mobilitat restringeix el trànsit als vehicles contaminants, és un problema que afecta a tots i a poc a poc la societat es va conscienciat, és per aquest motiu que els cotxes elèctrics són el futur de les nostres carreteres, ja que són vehicles no contaminants i respectuosos amb el medi ambient.

És per aquest motiu que quan s’adquireix un cotxe elèctric sorgeixen dubtes sobre l’autonomia de la bateria i la recàrrega d’aquesta, per això, des d’Administració de Finques Macià, us resolem algunes dels vostres dubtes sobre els punts de recàrrega en les comunitats de propietaris.
Es pot instal·lar un punt de recàrrega en la comunitat de propietaris?
– Tant en un garatge d’un habitatge unifamiliar com en un pàrquing comunitari, si és possible instal·lar un punt de recàrrega.

Què s’ha de fer?
1.- Comunicar-ho prèviament al president de la comunitat o a l’administrador.

2.- Avisar amb trenta dies d’antelació a l’inici de les obres.

3.-Aportar tota la documentació necessària a la certificació tècnica corresponent una vegada finalitzada la instal·lació.

Però és possible que algun veí vagi a l’usuari i s’oposi, però aquest, ha de proposar una alternativa raonable als interessos generals de la comunitat, dins del termini dels trenta dies. Si la instal·lació alternativa no es fa efectiva en un termini de dos mesos, es pot executar la instal·lació projectada anteriorment assumint el cost de la instal·lació el propietari en qüestió, encara que la gran majoria de concessionaris proporciona tant el carregador com la mà d’obra perquè no suposi un càrrec addicional al client.

Una altra de les qüestions és si s’ha d’instal·lar un comptador al costat del punt de càrrega. En el cas de ser propietari de la comunitat, no és necessari disposar d’un segon comptador, solament cal registrar el consum al comptador de l’habitatge. En el cas de no ser propietari d’habitatge i plaça de pàrquing en la mateixa comunitat, s’haurà d’instal·lar un comptador al costat del punt de càrrega. I en el cas que sigui un pàrquing de pupil·latge sense habitatges, es pot simplificar la instal·lació amb un solo comptador que controla mitjançant una aplicació la individualització del cost de consum.

En els pàrquings en edificacions de nova construcció ja es compta amb la preinstal·lació del comptador comunitari, d’aquesta manera és més senzill la instal·lació del punt de recàrrega.