Equip

Gerent i Administrador

Montse Macià

API, Administradora de Finques i Mediadora d’assegurances

 

Area comercial:

-Assessorament i gestió lloguers

Miquel Gómez López
miguel@finquesmacia.com
608 562 389

Mar Gonzalez Fabian
mar@finquesmacia.com
654 569 331

-Assessorament i gestió compra-venda i inversions

Kebir Kidane Martinez
kebir@finquesmacia.com
687 558 788

Montse Macià
montse@finquesmacia.com
615 818 182

Area de gestió i comptabilitat patrimoni

Mar González Fabian
mar@finquesmacia.com
654 569 331

Montse Macià
montse@finquesmacia.com
615 818 182

Administració Comunitats

Rebeca Pascual
comunitats@finquesmacia.com
615 818 183

Marga Clemente
administracio@finquesmacia.com
657 691 137


logos-llargs-ok