MOROSITAT EN LES COMUNITATS DE PROPIETARIS

La Morositat és un dels principals problemes en les comunitats de propietaris i el nostre treball com a Administradors de Finques, és que es vagi solucionant i a poc a poc vagi disminuint.

Aquest problema és pel fet que les comunitats de propietaris tenen veïns morosos i per algun motiu retarden i no abonen la seva quota mensual.

El nostre treball en Administració de Finques Macià, és tractar aquest tema sent un gran repte en la nostra gestió. Els impagats de les quotes comunitàries tenen un gran impacte en les Comunitats de Propietaris. Però per als propietaris genera un gran problema de caràcter social, on es veu dificultada la convivència veïnal i poden provocar conflictes.

Hi ha dos tipus de morositat en una Comunitat de propietaris,

Professional, és un impagat a propòsit, sap que el sistema judicial està al seu favor, per ser insolvent pot no pagar el seu deute, però això no és una solució. La nostra labor com a administradors és analitzar i estudiar per a determinar la manera d’actuació i arribar a l’harmonia apropiada dins de la comunitat.

I el Fortuït, que, si té la voluntat de pagar, però no pot, per problemes econòmics, on se solen arribar a acords per a pactar una solució òptima per a totes dues parts negociant terminis de pagaments que siguin còmodes per als deutors.

Per aquest motiu, hi ha conflictes freqüents i els Administradors de Finques, busquem solucions a aquest problema.