PER QUÈ TRIAR UN ADMINISTRADOR COL·LEGIAT, QUINA IMPORTÀNCIA TÉ?

Perquè és important que el nostre administrador de finques estigui col·legiat.

El requisit més important és que per al correcte acompliment ha d’estar actualitzat i ha d’aplicar la normativa en l’àmbit immobiliari de la Propietat Horitzontal. És la garantia d’un servei eficaç, independent i responsable.

1. Ha de tenir una preparació que es pugui acreditar, llicenciat/a o graduat/a i d’aquesta manera pugui anar vigent al dia.

2. Respon amb els seus actes amb l’assegurança de Responsabilitat Civil i Caució.

3. Està degudament assessorat pels millors especialistes relacionats amb aquesta professió podent assessorar els seus clients.

4. Deu ser professional, per la qual cosa més que evitar sobre costos a les comunitats, ha de vetllar per estalviar en despeses comunitàries, sempre que es pugui.

5. Si vol minimitzar el risc de tenir problemes en la seva comunitat, una forma és assegurar-se que qui li presta el servei és una persona que es dedica especialment a això, i per tant, està col·legiada.
Si no està col·legiada pot ser que sigui per no reunir els requisits exigits, per haver comès algun delicte relacionat amb la professió, o per altres motius que en cap cas beneficiïn a la seva comunitat.

És el client el que abans de contractar el servei ha d’assegurar-se de verificar la preparació i professionalitat del seu administrador, ja que quan hi hagi problemes, si l’administrador no està col·legiat el col·legi no podrà actuar d’ofici, i serà la Comunitat la que hagi d’acudir als tribunals, amb el que això comporta.

L’empara del Col·legi Professional és la clau perquè moltes comunitats no tinguin deutes, ja que transmet la independència, eficiència i responsabilitat suficient per a dur a terme la gestió d’impagats degudament.

En Administració de Finques Macià, li garantim i acreditem que la seva comunitat estarà gestionada per administradors col·legiats, i amb la garantia de professionalitat i legalitat que es requereix per a protegir i gestionar la seva Comunitat.